תקנון

 

תקנון תנאי שימוש באתר צג עליתה ותנאי הרכישה המוסמכים בחנויות

 1. ברוכים הבאים לאתר הבית של חברת צג עליתה. (להלן: “צג עליתה”)
 2. תקנון זה, מסדיר את התנאים לשימוש באתר האינטרנט של צג עליתה וכן את התנאים לרכישה באתר (להלן: “התקנון” אותנאי השימוש או תנאי הרכישה).
 3. הצפייה והשימוש והרכישה באתר כפופים לכל הוראות התקנון והוראות כל דין.
 4. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים .
 5. המשתמש באתר מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב לפעול בהתאם לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 6. צג עליתה רשאית ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעת בלעדי לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה כולן או חלקן וכל מסמך אחר המסדיר את תנאי ההתקשרות בין קהל לקוחותיה לבינה. מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך ההזמנה.
 7. השימוש בלשון זכר בעת כתיבת תקנון זה הינו לשם הנוחות בלבד וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחיד יש לקרוא בלשון רבים לפי העניין ולהיפך.
 8. הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות ונועדו לשם הנוחות בלבד.
 9. מובהר, כי כלל התנאים בתקנון זה כפופים לכל דין נוהג לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ותקנותיו.
 10. מובהר כי אם יקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת שסעיף בתקנון זה אינו עומד בכפיפה אחת להוראות דין כלשהו, לא תהיה לכך השפעה על נפקות משפטית של סעיפים אחרים בתקנון זה.
 11. בכל מקום בו רשום צג עליתה הכוונה היא לרבות מפעילי אתר האינטרנט, הסוכנים וכל מי מטעמה.
 12. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.
 13. כל מידע באתר לגבי המוצרים, בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה פומבית או קבוצתית, טיבם ואיכותם נמסרו על ידי הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים .
 14. נפלה טעות בתיאור המוצר , לא יחייב הדבר את החנות ו/או את הספקים.
 15. החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישוריה . יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורים (LINK) בכל קישורים תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל .

תנאי הרכישה באתר צג עליתה:

 1. ככלל, רכישות המבוצעות באתר צג עליתה מתבצעות באמצעות חברת עליתה צג מערכות מחשבים בע”מ 512444258 ואשר פרטיה מפורטים בסיפא לתקנון זה.
 2. התנאים המופיעים בתקנון זה ו/או הרכישה כפופים לדיני מדינת ישראל לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 והתקנות אשר הותקנו על פיו ובכל מקרה של התנגשות הוראות הדין גוברות.
 3. הזמנה באמצעות האינטרנט : ניתן להזמין מוצרים באמצעות אתר האינטרנט של החברה על ידי מילוי טופס בקשה להזמנה (לאחר הוספת המוצר לסל הקניות שבאתר). לאחר בדיקת ההזמנה על ידי נציג מכירות תשלח אליך הודעה ו/או מייל המאשרים את קיום ההזמנה. במקרים בהם יעלה הצורך, יצור נציג המכירות קשר טלפונית. ההזמנה תקפה רק לאחר הוצאת חשבונית וביצוע תשלום. עצם מילוי הפרטים וביצוע ההזמנה באתר אינו מהווה ביצוע עסקה.
 4. כל המסמכים הקשורים בהזמנה (חשבוניות וקבלות ) ישלחו עם ההזמנה.
 5. טעות קולמוס – פורסם מחיר גבוה ו/או נמוך באופן קיצוני ביותר ממחירו הממוצע הנוהג ו/או פורסם מוצר שלא קיים עוד ו/או מפרט ו/או סרטון/תמונה להמחשה אשר נפלה בהם טעות הקלדה ו/או תקלה תהיה צג עליתה רשאית לבטל את העסקה בכפוף להודעה לקונה. באם נתקבל תשלום הרוכש יקבל החזר כספי באופן מידי.
 6. משלוחים עד הבית: חברה מספקת שירות של משלוחים עד הבית. השירות מוענק בכל הארץ, אולם תחת מגבלות של תדירות הקווים בחברות השילוח המספקות את השירות. ועל כן משלוחים למקומות רחוקים או מעבר לקו הירוק יכולים לחרוג מזמן המשלוח המצוין באתר.

כמו כן, ישנם מקומות שמשלוח עלול להיות יקר יותר עקב היותו ישוב מרוחק או לחילופין כי המוצר שהוזמן דורש משלוח מיוחד בשל משקלו או נפחו. המחיר הסופי של המשלוח הוא כפי שימסר על ידי הסוכן טרם חיוב העסקה במידה ודמי המשלוח יהיו בשונה מהמפורט באתר.

 1. עלות המשלוח: עלות המשלוח היא כפי שמצויין באתר והינהבנוסף לעלות ההזמנה עצמה אלא אם כן צויין במפורש אחרת.
 2. אפשרויות התשלום בעת ההזמנה:
 • ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי שהונפק בישראל בלבד. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע  הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי .
  אין אפשרות לשלם בכרטיסים שהונפקו בחו”ל או באמצעות כרטיסים אחרים שאינם מוגדרים ככרטיסי אשראי לפי חוק כרטיסי חיוב וזאת אלא אם כן צוין אחרת במפורש ובכתב.
 • ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית היום בו התקבל אישור אודות העברה (לרוב 3 ימי עסקים לאחר ביצוע ההעברה) הינו המועד ממנו יתחילו למנות ימי האספקה.
 • בעת ביצוע הזמנה באתר, לא ניתן לשלם באמצעות המחאה או מזומן.
 1. אספקת מוצרים ברכישה באתר: צג עליתה תפעל כדי לספק את המוצר בדואר שליחים עד לבית הלקוח בהתאם לימי העסקים כמצוין באתר. למען הסר הספק, ימי עסקים הינם ימי א’ עד ה’ לא כולל יום ו’, שבת, ערבי חג, חג וימי שבתון. במעמד אספקת המוצר יתכן וידרש להציג לשליח מסמך מזהה רשמי עם תמונה ואשר פרטיו תואמים את פרטי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה. בעת מסירת המוצר, המסמך המזהה יצולם על ידי השליח לצורך אימות קבלת המוצר.
 2. לצורך איסוף ההזמנה מנקודת האיסוף יש להציג ת.ז/רישיון/דרכון שהונפקו בישראל וכן את אמצעי התשלום עמו בוצעה ההזמנה.
 3. קופונים ומבצעים- קופונים ומבצעים המפורסמים באתר ו/או בעמוד הפייסבוק אותו מפעילה צג עליתה תקפים באתר אלא אם צויין במפורש אחרת.

מדיניות ביטול עסקה אשר בוצעה באתר האינטרנט של צג עליתה

 1. רכישה באמצעות אתר האינטרנט הינה עסקת מכר מרחוק כמפורט בסעיפים 14(ג)(1), 14(ד), 14ג1, 14ה(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”(.
 2. ביטול עסקת מכר מרחוק תתאפשר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפי החוק דלעיל ואשר מתומצתים להלן למען הנוחות. למען הסר הספק, בכל מקרה של התנגשות בין התמצות לבין הוראות החוק, הוראות החוק יגברו:
  1. לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באתר צג עליתה באם לא עברו 14 יום מקבלת המוצר או מסמך המפרט את פרטי העסקה לפי המאוחר וזאת באמצעות פניה במכתב, טלפון, בפנייה מקוונת (דרך אתר האינטרנט) או דוא”ל:
 • בדואל: Info@tzag-elita.co.il
 • טלפון: 03-9090901 (בין השעות 9:00 לבין 17:00 בימים א’ עד ה’)
 • פקס: 03-9090902
  1. צרכן שהוא אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק (מגיל 65 ומעלה) או עולה חדש יהיה זכאי לבטל עסקה כאמור תוך 4 חודשים המועדים המפורטים בס’ 30 .
  2. לקוח אשר יבקש לבטל עסקה בגין פגם אשר קיים במוצר אשר קיבל או עקב אי התאמה בין המפורסם לבין יכולותיו של המוצר בפועל יקבל את מלוא כספו בחזרה.
  3. במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם אשר נפל במוצר, יחולו דמי ביטול בסך 5% או 100 שקלים לפי הסכום הנמוך מביניהם.
  4. החזרת התשלום תתבצע בתום 14 ימים ורק אם הושב המוצר נשוא העסקה אל צג עליתה.
  5. לא יאפשר ביטול עסקה למוצרים הבאים:
 • טובין פסידים
 • תכנות מחשב
 • טובין הניתנים להעתקה, הקלטה, שעתוק או שכפול ואשר אריזתם נפתחה או נפגמה.
 • מוצר אשר מאריזתו או ממנו הוסרה המדבקה המקורית עם המספר המזהה מאת היצרן או צג עליתה.
 • למען הסר הספק, במקרה ולקוח הזמין מחשב נייח בבנייה אישית באתר צג עליתה וכן ביקש להתקין מערכת הפעלה ו/או כל תכנה אחרת בעלת קוד התקנה, ולאחר מכן ביקש לבטל את העסקה, עלות התכנה אשר הותקנה על פי רצון הלקוח תקוזז מההחזר הכספי.
 1. זכויות קנייניות וסימני מסחר- כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים ,המפרטים וכל מידע אחר באתר ואו הקשור בו, הינם בבעלותה הבלעדית של צג עליתה ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור צג עליתה . אין לעשות שימוש בסימני המסחר אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע”י צג עליתה.
 2. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
 3. מדיניות פרטיות בעת שימוש באתר האינטרנט- לצורך קבלת הצעה, השלמת הזמנה ו/או מסירת מידע נוסף יתבקש הלקוח להשאיר באתר פרטים אישיים (כגון שם, טלפון, כתובת, כתובת דוא”ל). מידע זה נדרש לצורך השלמת הפעולות המבוקשות על ידי הלקוח. מידע זה לא ימסר לצד ג’, למעט במקרים בהם נהיה מחויבים לכך על פי חוק ו/או הוראת בית משפט ו/או דרישה מחייבת מרשות מוסמכת לכך.

אחריות ותנאים החלים ברכישה באתר

אחריות

 1. אחריות תינתן לטובין כהגדרתם בתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס”ו 2006, בעלות של 150 ₪ ומעלה ולתקופה בת שנה אלא אם צויין אחרת במפורש ובכתב.
 2. תקופת האחריות משתנה בהתאם למוצר על ידי היבואן תעודת האחריות שצורף לחשבונית ו/או לאריזת המוצר במועד הרכישה או על ידי היבואן היא בלבד הקובעת לגבי תקופת האחריות ותנאי האחריות.
 3. החברה, ששמה מופיע בכותרת החשבונית, (להלן-“החברה”) אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים, לתקופה הנקובה (להלן-תקופת האחריות) שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר. עם זאת, האחריות לכל סוג מוצר לתנאיה הספציפיים הינה תלוית יצרן/יבואן ובמידה ולא מצוין במפורש אחרת בחשבונית הרכישה, האחריות הינה שנה אחת בלבד. תקופת אחריות מתחילה ביום הרכישה. כל אחריות הינה לתיקון ו/או החלפת מוצר. האחריות למוצר שיתוקן ו/או יוחלף תמשיך ליתרת תקופת האחריות ממועד הרכישה, ולא תוארך עקב תיקונו או החלפתו.
 4. למען הסר הספק, האחריות למוצרים אשר הובאו לישראל על ידי חברה אחרת ונמכרו ע”י צג עליתה תהיה על ידי החברה היבואנית בלבד ועל פי התנאים שנקבעו בתעודת האחריות מטעמה ואשר צורפה למוצר על ידה.
 5. פרטי היבואן ו/או נותן השירות מטעמו ימסרו ללקוח על גבי חשבונית הרכישה ולרבות פרטי התקשרות עמם.
 6. צג עליתה לא תהיה חייבת כלפי הלקוח בעניין אחריות למוצרים אשר הובאו למדינת ישראל שלא על ידה ולמעט על פי התנאים המפורטים בסעיף 19 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס”ו, 2006.
 7. בתקופת האחריות תדאג החברה לתיקון ו/או תחליף, ללא תשלום, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה בלבד נפגע עקב עבודה בתנאי שימוש רגילים ו/או שקיים פגם ביצורו.
 8. זמינות המוצרים בחנות היא ניתנת לשינוי בהתאם לזמינות אצל היבואנים השונים. זמני אספקת המוצרים תלויים בזמינותם אצל היבואנים השונים ואינם תלויים בחנות.
 9. אישור הזמנה אינו מבטיח את זמינות המוצר ,במידה ואינו זמין תוקפא/תתבטל ההזמנה ויצרו קשר עם הלקוח בטלפון או באמצעות דואר אלקטרוני.
 10. לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה שהמוצר המבוקש קיים במלאי היבואנים השונים  ואם המוצר זמין, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה ההזמנה אושרה .
 11. במידה ולא קיים המוצר במלאי החברה ו/או נפסק יצורו, תחליף החברה את המוצר הפגום במוצר שווה ערך באיכותו ובביצועיו ו/או טוב יותר, ובכפוף לדין.
 12. באחריותה של החברה לספק את אותם חלפים הנדרשים לדעת החברה, להפעלת המוצר בתנאי השימוש הרגילים.
 13. מוצר שנראה כי אינו פועל כראוי יימסר למעבדת התיקונים / שירות לקוחות של החברה כשהוא ארוז בצורה שתבטיח מניעת נזק ע”י הלקוח, ישלח לחברה, כשהוא מבוטח בשוויו המלא על חשבון השולח בצירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה הוכחת רכישה. לא יתקבל מוצר המותקן במערכת מחשב אשר לא נקנתה מאיתנו. יש למסור את הפריט הנרכש בלבד.
 14. יש לתאם את משלוח המוצר מראש בטרם שליחתו ע”י הלקוח. מוסכם בזאת, מראש ובמפורש כי החברה רשאית לבדוק ו/או לתקן כל מוצר שקיבלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כאשר הלקוח יישא במלוא התשלום הוצאות הבדיקה ו/או התיקון, במידה והמוצר ו/או השירות אינו מכוסה תחת אחריות החברה, כפי שיקבע על ידי המעבדה בלבד.
 15. קבלת המוצר לבדיקה במעבדת צג עליתה או מי מטעמה ו/או מטעם יבואן המוצר ככל וישנו אינה מהווה הכרה בפגם או קלקול כלשהו במוצר ואינה מהווה התחייבות מטעם צג עליתה.
 16. במקרים הבאים לא תחול האחריות על המוצר, תיקון המוצר לא יהיה במסגרת האחריות והלקוח יתבקש לאשר את עלות התיקון במידה וניתן לתקנו. אישור הלקוח לביצוע התיקון מהווה התחייבות מצידו לתשלום בגין התיקון:
 • הסרתה ו/או קריעתה של מדבקת האחריות ו/או מדבקת מספר הזיהוי של המוצר.
 • במידה ולדעת החברה למוצר נזק פיזי נראה לעין ו/או כל נזק אחר שלטעמה של החברה אינו בשליטתה אשר נגרם כתוצאה מגורם חיצוני כלשהו, (כגון: אבק, לחות, נוזלים, קורוזיה וכו’…). אם המוצר נפגע, לדעת החברה, כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה, מים ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה
 • אם המוצר נפגע, לדעת החברה, משיבוש כל שהוא ברשת החשמל או הפרעה כל שהיא ברציפות אספקת החשמל, שיבוש או הפרעה ברשת הטלפון, חיבור לא תקין של המוצר לרשת החשמל לרבות כבל מתח שלא סופק ע”י החברה ו/או שקע חשמלי לא תקין, חוסר שימוש בהארקה, או פגיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר ו/או במידה והופעל או הוזן הציוד במתח גבוה ו/או נמוך מהמקסימלי המותר, לפי מדבקת ו/או תנאי היצרן.
 • אם לדעת החברה, בוצע תיקון ו/או שינוי כל שהוא בציוד, שלא ע”י מעבדת החברה לרבות הרכבת חלקי הציוד או מספר מוצרים יחדיו ובכל מקרה של שילוב / חיבור לא מתאים ו/או לא נאות ו/או לא מקצועי של מוצר/י החברה בינם לבין עצמם או של מוצרי החברה ומוצרים אחרים. האחריות לא תינתן בכל מקרה של שינוי, הסרת פרטי הציוד ופרטי האחריות המוטבעים או מודבקים עליו ו/או עקב כל טיפול ו/או ניסיון תיקון ו/או שינויים במוצר ע”י אדם שלא הוסמך ע”י צג עליתה או יבואן המוצר או שניהם.
 • במקרים של אי תשלום או פירעון ערך המוצר באופן שחורג מהסכם הרכישה שבוצע. מוסכם, שלחברה תהיה זכות עיכבון עד גמר תשלום
 • מקור הפגיעה במוצר הוא בהתקנת תוכנה מסוג כלשהו לרבות וירוסים, רוגלות וכיוצ”ב או עקב תפעול לקוי או אי תאימות של המחשב לתוכנות אשר הותקנו על ידי הלקוח.
 • במקרים בהם המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות לרבות לכלוך או זיהום או קיומם של חרקים ומזיקים.
 • במקרים בהם בוצע שינוי בתעודת האחריות למוצר שלא מלווה בחותמת צג עליתה.
 • כל מקרה אחר המפורט בסייגים לאחריות בתעודת האחריות המצורפת למוצר ואשר אינו סותר את הוראות כל דין.
 • האחריות למוצר אינה כוללת תמיכה טכנית כלשהי ו/או חובת הדרכה לגבי הפעלת המוצר.
 1. תנאי אחריות למעבדים CPU
 • יתקבלו רק מעבדים נקיים לחלוטין ממשחת קירור.
 • לא תחול אחריות על מעבדים עם נזק פזי.
 • לא תחול אחריות על מעבדים ששינו את צבעם ו/או צורתם כתוצאה משימוש לא נכון, למשל חימום יתר.
 • מעבדי BOXשל AMD  ומעבדי Intel BOX  יתקבלו אך ורק עם המאוורר איתו הם נמכרו. מספר הסידורי על המאוורר חייב להיות זהה למספר הסידורי של המעבד.כפי שכתוב בהוראות היצרן.
 1. תנאי אחריות ללוחות אם Motherboard
 • לא תחול אחריות על לוחות אם ששינו את צבעם ו/או צורתם כתוצאה משימוש לא נכון למשל, הרכבה לא נכונה או אספקה לקויה של חשמל.
 • בלוחות אם תחול אחריות במקרה והפינים בתושבת המעבד עקומים או חסרים.
 • לא תחול אחריות על לוחות שיש בהם משחת קירור בתושבת של המעבד.
 • לא תחול אחריות על לוחות שקיימים בהם שברים כלשהם למשל, חיבור IDE/SATAשבור, תושבת מעבד שבורה, חוסר של קבל או כל רכיב אלקטרוני אחר על הלוח.
 1. תנאי אחריות לדיסקים קשיחים Hard disc
 • החברה לא תהיה אחראית למידע שנמצא על הדיסקים הקשיחים.
 • לא תחול אחריות על דיסקים קשיחים שחל שינוי בצבעם ו/או צורתם כתוצאה משימוש לא נכון.
 • לא תחול אחריות על דיסקים שקיימים בהם שברים כלשהם למשל, חיבור IDE/SATA.
 • לא תחול אחריות על דיסקים עליהם הודבקו מדבקות או שסומנו בטוש או עט על מדבקת היצרן.
 1. תנאי אחריות למסכים
 • לא תחול אחריות על מסכים שחל שינוי בצבעם ו/או צורתם כתוצאה משימוש לא נכון.
 • לא תחול אחריות על מסכים עם קורוזיה.
 • לא תחול אחריות על מסכים עם צג פגום/שבור.
 • לא תחול אחריות על מסכים עם סימני פתיחה (תיקון עצמי(.
 • אחריות לפיקסלים בהתאם לתנאיי היצרן.
 1. תנאי אחריות למוצרים אחרים
 • לא תחול אחריות על מוצר המוחזר עם נזק פיזי
 • לא תחול אחריות על מוצר שנפתח שלא ע”י מעבדת השירות שלנו.

הגבלת האחריות למוצר

 1. צג עליתה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד לרבות לגוף ו/או לציוד שייגרם כתוצאה מרכישת ו/או שימוש בציוד ו/או כתוצאה מפעולה לא תקינה של ציוד, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.
 2. אין החברה אחראית ולא תשא בכל נזק תוצאתי ו/או נסיבתי ו/או לאובדן רווח ישיר ו/או עקיף ו/או כלכלי ו/או אבדן רווחים, הכנסה, עסקים, פגיעה במוניטין, ו/או נזק כספי אחר כלשהו ו/או עוגמת נפש, הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר, ולא יינתנו פיצויים כלשהם
 3. אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסוימת, או בכל הקשור לשוויו וסחירותו.
 4. אין החברה אחראית על כל נזק כלשהו למידע המאוכסן במוצר הלקוח – מומלץ לגבות את המידע לפני מסירת הציוד למעבדה.
 5. צג עליתה לא תהיה אחראית לחלקים שהורכבו על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו אף אם המוצר הורכב במעבדות צג עליתה.
 6. במחשב שהורכב ע”י צג עליתה, בתום שנה מתאריך הפקת החשבונית תחויב בדיקת מחשב שחלק מרכיביו עדיין באחריות בתשלום של 100 ₪ שישולמו מראש, במידה והחלק הפגום באחריות , יזוכה הלקוח בדמי הבדיקה.