טופס פתיחת לקוח

צג עליתה בע"מ - טופס פתיחת כרטיס לקוח

פרטים

חברה בע"מ (חובה)
מעוניין לקבל חומר פירסומי (חובה)
בהתאם לתיקון מס` 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשס"ח – 2008. אנו מחויבים בקבלת SMS הסכמתך בכתב , בכדי להמשיך בהתקשרות עמך באמצעות דוא"ל ו/או הודעות.

שמות בעלים/בעלי מניות


ספקים נוספים

ספקים נוספים

ספקים נוספים


פרטי הבנק


אמצעי תשלום מועדף

תפריט
דילוג לתוכן