מערכות הפעלה

כאשר אני מנסה לבצע Windows Update אני מקבל את ההודעה:

—————————
Windows Update cannot currently check for updates, because the service is not running. You may need to restart your computer.
—————————

פיתרון1: עדכן או הסר את Intel Rapid Storage Technology Utility
פתרון2: מחק את הקובץ edb.log מהספריה:c:WindowsSoftwareDistributionDataStoreLogs