מחשבי AIO

 1. הצמד את העכבר לפינה השמאלית העליונה של המסך.
 2. כשנפתח תפריט הצד, לחץ על "חיפוש".
 3. הקלד cmd.
 4. בצידו הימני של המסך תופיע "שורת הפקודה"
 5. לחץ עליה לחצן ימיני
 6. בחלקו התחתון של המסך בחר : "הפעל כמנהל מערכת"
 7. בחר "כן" בחלונית שנפתחה
 8. העתק את השורה הבאה והדבק בתוך החלונית שנפתחה (לחצן ימני על החלון השחור > "הדבק"): bcdedit -set TESTSIGNING ON
 9. עליך לראות הודעה: "The operation completed successfully".
 1. הצמד את העכבר לפינה הימנית העליונה של המסך.
 2. כשנפתח תפריט הצד, לחץ על "Search"
 3. הקלד cmd
 4. בצידו הימני של המסך יופיע "Command Prompt"
 5. לחץ עליה לחצן ימיני
 6. בחלקו התחתון של המסך בחר : "Run as administrator"
 7. בחר "yes" בחלונית שנפתחה
 8. העתק את השורה הבאה והדבק בתוך החלונית שנפתחה (לחצן ימני על החלון השחור > "הדבק"): bcdedit -set TESTSIGNING ON
 9. עליך לראות הודעה: "The operation completed successfully".